Category Archives: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Zermatt

เมืองเซอร์แมทตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเรื่องวัลเลย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่ด้านข้างของหุบเขาที่ดีของเรเน่ เซอร์แมทเกือบจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์เพนนินหมู่ที่ Monte Rosa (เฉพาะยอดที่สูงที่สุดของชื่อ Dufourspitze) ยอดเขาสูงสุดวิตเซอร์แลนด์ที่ 4,634 เมตร (15,203 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล มันตามมาด้วยพระ (4,545 เมตร [14,911 ฟุต]) Lyskamm (4,527 เมตร [14,852 ฟุต]) Weisshorn (4,505 เมตร [14,780 ฟุต]) และ Matterhorn (4,478 เมตร [14,692 ฟุต]) ส่วนใหญ่ของอัลไพน์สี่ thousanders ตั้งอยู่รอบ ๆ เซอร์แมทหรืออยู่ในหุบเขาใกล้เคียง ยอดสูงรอบ